Vind een bedrijf

Learning & Asset Development

Learning & Asset Development

Begeleiding van organisaties en managers bij allerlei veranderingen
L&AD heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van organisaties en managers bij allerlei veranderingen in hun organisatie. Dankzij onze professionele ervaring zijn we al vaak op situaties gestoten die onderschat of zelfs totaal over het hoofd gezien werden hoewel  ze om aandacht vroegen: namelijk al die situaties die hun weerslag hebben op het menselijk aspect.

Vertrekkende van deze vaststelling grijpen we in op verschillende niveaus van organisaties in verandering:
1. begeleiding van de organisatie in haar ontwikkeling en constante transformatie. Wij verlenen advies over de gevolgen van deze ontwikkeling op menselijk vlak, voor al het personeel of voor een specifieke afdeling. We komen met concrete oplossingen om de impact van de negatieve gevolgen op te vangen.
2. begeleiding van individuele managers of teams bij de ontwikkeling van hun eigen vaardigheden in situaties uit de werkomgeving.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, positioneert L&AD zich op het kruispunt van verschillende methodes en tools:

organisatie- en systeemadvies,
analyse van het bestaande aan de hand van specifieke tools,
individuele of groepscoaching,
uitwisseling van "best practices" door intervisies,
ondersteuning van een manager of een management structuur, "ter plaatse" of "op afstand"
organiseren van de begeleiding doorheen een veranderingsproces van de hele structuur of van een specifiek departement,
evenals opleidingen die kaderen binnen dit veranderingsproces.
Dankzij de ervaring van haar consultants is L&AD in staat van dit soort diensten te leveren op alle niveaus van de organisatie (van het directiecomité tot de werkvloer).


Overzicht cursussen van Learning & Asset Development


Meer info:
Tel: + 32 2 306 67 66