Algemene Voorwaarden van deopleidingen.be

1. Inleiding

Dank u voor het kiezen van deopleidingen.be. Door toegang te krijgen tot onze website en deze te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, want ze bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten en verplichtingen.

2. Gebruik van de Website

Onze website en de inhoud ervan zijn eigendom van deopleidingen.be. De inhoud is alleen bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de website niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.

2.1. Auteursrechten en Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen en software, is het eigendom van deopleidingen.be of onze contentaanbieders en wordt beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

3. Verboden Activiteiten

Het is gebruikers verboden om:

  • De website te gebruiken voor illegale doeleinden.
  • Inhoud te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
  • Ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel van de website of de server waarop onze website is opgeslagen.
  • De website te gebruiken op een manier die schade, onderbreking of onnodige overbelasting kan veroorzaken.

4. Account en Beveiliging

Als u een account bij ons aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord.

5. Links naar Derden

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten die niet worden beheerd door deopleidingen.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

6. Beëindiging

Wij mogen uw toegang tot de website beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Algemene Voorwaarden schendt.

7. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden op de website plaatsen en de datum van de laatste wijzigingen bijwerken.

8. Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

  • Email: info@deopleidingen.be
  • Telefoon: 0498167897
  • Adres: Kontich

Datum van laatste wijziging: 02/05/2024