Vind een opleiding

Opleidingen - Ecologie

Wat is Ecologie ?

Wat is een ecoloog?

Een ecoloog is een specialist op het gebied van flora en fauna en onderzoekt de relatie tussen planten, dieren en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken geven inzicht in de bestaande ecosystemen en leveren een bijdrage aan het behoud van de natuur.

Wat is ecologie?

Ecologie is onderdeel van de biologie en houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het leven op aarde en de niet-biologische omgeving. Ecologische studie kan worden gedaan naar het individu, maar ook naar populaties, levensgemeenschappen, ecosystemen of biosfeer. Door onderzoek kunnen ecologische vraagstukken worden beantwoord, zoals waarom een bepaalde diersoort in een gebied goed gedijt of juist niet.

Ook de mens is vaak onderwerp van ecologisch onderzoek, omdat mensen vaak de oorzaak zijn van verandering in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een snelweg door een natuurgebied of het bewerken van landbouwgrond.

Wat doet een ecoloog?

De werkzaamheden van een ecoloog bestaan voornamelijk uit het bestuderen van een gebied en het zoeken naar een verklaring voor de rijkdom van of het gebrek aan bepaalde planten of dieren in dat gebied. Wat een ecoloog precies onderzoekt, is per project verschillend. De werkzaamheden van een ecoloog bestaan over het algemeen uit:

  • Monitoren van en onderzoek doen naar populaties, levensgemeenschappen, ecosystemen en biosfeer
  • Uitvoeren van natuurtoetsen
  • Beoordelen van ecologische effecten van bepaalde activiteiten op de omgeving
  • Het vertalen van onderzoeksresultaten in resultaatgerichte oplossingen
  • Opstellen van natuurtoetsen en natura 2000-beheerplannen
  • Opstellen van planvorming- en effectstudies of -rapportages
  • Opstellen van beheer- en monitoringsplannen
  • Adviseren over de ecologische aspecten binnen ruimtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het raakvlak van land, water en natuur
  • Begeleiden van natuurherstelmaatregelen

Waar werken ecologen?

Ecologen zijn werkzaam bij de overheid, zoals een waterschap of provincie, of bij een commercieel advies- of onderzoeksbureau. Ze werken dus zowel in de profit als de non-profit sector. Ecologen worden steeds vaker betrokken bij ruimtelijke inrichting, omdat het gebruik van de ruimte intensiever wordt en de invloed op de omgeving daardoor groter. Ook zijn ze vaak betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten.

Ecologen werken onder andere samen met projectontwikkelaars, aannemers en (juridisch) adviseurs en projectmanagers.

Overzicht cursussen Ecologie


Doelgroep: U heeft geen specifieke vooropleiding nodig om deze cursus te kunnen volgen...

Bedrijf: Laudius     Duur: 7 maanden     Richtprijs: €419     Taal: Nederlands    

De meesten weten dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het milieu. Met deze basiscursus  Ecologie leer je niet alleen meer over de interactie tussen omgeving, planten en dieren, maar word je je ook meer bewust van de invloed die je hier zelf op hebt. Zo leer je de natuur om je heen nog meer waarderen zo..
Meer info

Doelgroep: U heeft geen specifieke vooropleiding nodig om deze cursus te kunnen volgen...

Bedrijf: Laudius     Duur: 7 maanden     Richtprijs: €319     Taal: Nederlands    

Ben je veel met het milieu bezig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de aarde in elkaar steekt? Met de erkende cursus Basiskennis Natuurwetenschappen leer je de basis van wat de wetenschap in de loop der jaren heeft ontdekt over planten, dieren, mensen, de aarde en het universum. Je gaat op ontdekkingsreis door de wereld ..
Meer info

Doelgroep: Ecologists,Researchers,Wildlife conservationists,Naturalists,Environmental data scientists..

Bedrijf: Udemy     Duur: 4.5 hours     Richtprijs: €19.99     Taal: Engels    

Learn a wide variety of ecological data analyses by mining your own species occurrences and environmental data from various online sources. R code provided in each lesson is reproducible and easy to modify for your own projects and research. Upon completion of this course, you should have the knowledge to perform these..
Meer info

Doelgroep: This course is intended for a broad group of people but will be particularly relevant for those with a background in math or science..

Bedrijf: Udemy     Duur: 4.5 hours     Richtprijs: €34.99     Taal: Engels    

OverviewThis course is an introduction to the area of systems ecology, the application of systems theory to the study of ecosystems. Systems ecology uses mathematical modeling and computation to try and understand the networks of interactions between biotic and abiotic elements that give rise to the complex system of a..
Meer info

Doelgroep: Individuals with passion for nature and the environment.,Professionals who want to gain knowledge about coastal ecology...

Bedrijf: Udemy     Duur: 1.5 hours     Richtprijs: €19.99     Taal: Engels    

Coastal Ecology deals with the diversity of life and the organization of various forms of habitats -- from terrestrial (middle) to aquatic ecosystems. Ecology, which means "study of environment" or "house" in Greek. This is the scientific study and analysis of interactions of organisms with the..
Meer info

Doelgroep: Beekeepers, bee lovers,Ecologists, naturalists,Gardeners, flower lovers..

Bedrijf: Udemy     Duur: 2 hours     Richtprijs: €24.99     Taal: Engels    

Do you know how many species of bees there are in the world?  Have you ever thought about that?  Together we'll discover the diversity of bees, their evolution, how they see the world, their intimate relationship with flowers, their important role in pollination, their different way of life, from solitary bee..
Meer info

Doelgroep: High school students preparing for the biology olympiad..

Bedrijf: Udemy     Duur: 3.5 hours     Richtprijs: €24.99     Taal: Engels    

In this course, you will learn about Ethology (or simply put animal behavior) and Ecology. We will review population ecology, community ecology, different ecosystems and biomes and a wide variety of animal behaviors that you need to know for the biology olympiad. We will also review some important formulas which will c..
Meer info