Vind een opleiding

Ecologie basiskennis - Laudius

Doelgroep:

U heeft geen specifieke vooropleiding nodig om deze cursus te kunnen volgen.


Duur: 7 maanden
Richtprijs: €419
Taal: Nederlands
Aanbieder: Laudius

>> proefles

De meesten weten dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het milieu. Met deze basiscursus  Ecologie leer je niet alleen meer over de interactie tussen omgeving, planten en dieren, maar word je je ook meer bewust van de invloed die je hier zelf op hebt. Zo leer je de natuur om je heen nog meer waarderen zodat je zelf een effectieve bijdrage kunt leveren aan het behoud van ons milieu.

De erkende cursus Basiskennis Ecologie verdiept zich in het geheel van grondstoffen, atmosfeer, planten en dieren dat samen het ecosysteem vormt.

Wat kun je met deze cursus Basiskennis Ecologie?

De cursus Basiskennis Ecologie geeft je meer inzicht in het ingewikkelde systeem van de natuur. Je leert wat de verbanden zijn tussen de verschillende milieus, wat het belang is van biologische verscheidenheid, en welke rol je zelf speelt in dit grote geheel.

De erkende cursus Basiskennis Ecologie neemt je mee op een ontdekkingsreis door de natuur. Je leert meer over het complexe samenspel dat ons ecosysteem is, en over de rol die je zelf in dit geheel hebt. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

    Mens en milieu
    Je doet algemene kennis op over het milieu en de rol die de mens hierin heeft.

    Natuurlijke begrenzing van ecosystemen
    Je verdiept je in de ecosystemen en leert de natuurlijke grenzen van een ecosysteem kennen.

    Geschiedenis van de ecologie
    De ecologie is een jonge wetenschap. Je leert de geschiedenis van deze wetenschap kennen.

    Natuurkundige milieufactoren
    Je verdiept je in natuurkundige processen die in de natuur voorkomen.

    Klimaat
    Je maakt kennis met verschillende klimaten, het weer, en de effecten van licht en straling.

    Bodem en geologie
    Je leert meer over de samenstelling van de bodem en leert hoe een landschap wordt gevormd.

    Populaties
    Je verdiept je in verschillende soorten populaties en bestudeert verschillende populatieprocessen en individuen.

    Geboorte en dood
    Je maakt kennis met de cirkel van geboorte, dood en wedergeboorte door afsterven.

    Organismen als leefruimte
    Een groter organisme kan dienen als leefruimte voor kleinere levende wezens. Je bestudeert het organisme als leefruimte.

    Ontstaansgeschiedenis van het ecosysteem van de aarde
    Je verdiept je in het grote ecosysteem van de aarde en leert hoe dit systeem is ontstaan.

    De belangrijkste ecosystemen van Europa
    Je maakt kennis met de belangrijkste ecosystemen van Europa.

    Zeeën
    Je verdiept je in de ecosystemen in zeeën als de Noordzee en de Oostzee, en het ecosysteem in de binnenwateren.

    Bossen
    Je leert meer over de ecosystemen in verschillende soorten bossen.

    Door de mens gemaakte ecosystemen
    Ook de mens maakt ecosystemen. Je maakt kennis met verschillende ecosystemen die door de mens zijn gemaakt.

    Grasland
    Je verdiept je in de verschillende ecosystemen van het grasland, weilanden en akkers.

    Steden en dorpen
    Ook bebouwde gebieden zoals steden en dorpen hebben een eigen ecosysteem. Je maakt kennis met deze ecosystemen en het effect van verkeer op deze systemen.

    Toekomst van ecosystemen
    Je verdiept je in de toekomst van de ecosystemen en leert meer over de veranderingen, kansen en bedreigingen voor deze systemen.

    Klimaatverandering
    Je leert meer over de klimaatverandering en de processen die hieraan vooraf gaan.

    Natuurbescherming
    Je maakt kennis met de natuurbescherming en je leert wat je zelf kunt doen om de ecosystemen in je eigen omgeving te beschermen.


>> Meer info