Vind een opleiding

Basiskennis psychotherapie - Laudius

Doelgroep:

U heeft geen specifieke vooropleiding nodig om deze cursus te kunnen volgen.


Duur: 9 maanden
Richtprijs: €369
Taal: Nederlands
Aanbieder: Laudius

>> proefles

Psychische stoornissen en de behandeling met behulp van psychotherapie zijn in onze maatschappij geen taboe meer. Deze stoornissen kunnen het leven behoorlijk moeilijk maken. In duidelijke, begrijpelijke taal beschrijven we in deze cursus wat psychotherapie is. Welke psychische stoornissen en behandelmethoden bestaan er en wat komt er allemaal bij deze methoden kijken?

De erkende cursus Basiskennis psychotherapie neemt je mee in de wereld van psychische stoornissen en therapieën, en leert je hoe deze therapieën hun werk doen.

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

Psychotherapie
Je maakt kennis met de basisbeginselen van de psychotherapie, en leert hoe dit vakgebied is ontstaan.

Psychotherapeutische processen
Je bekijkt een aantal psychotherapeutische processen van dichtbij. Je verdiept je onder andere in psychoanalyse en gedragstherapie.

Elementaire functies
Je leert de elementaire functies van de mens kennen, zoals ademhaling, stofwisseling en voortplanting. Je bekijkt verschillende psychische aandoeningen die deze functies kunnen verstoren.

Internationale classificatie
Je maakt kennis met de internationale classificatie van psychische stoornissen zoals die wereldwijd wordt gebruikt.

Diagnose
Je leert hoe in de psychiatrie een diagnose wordt gesteld, en je leert hoe een differentiële diagnose werkt.

Neurotische stoornissen
Je maakt kennis met verschillende neurotische stoornissen, en leert hoe dit type stoornis ontstaat.

Eetstoornissen
Je verdiept je in de verschillende eetstoornissen, hun ontstaan en behandeling.

Psychosomatische stoornissen
Bij psychosomatische stoornissen vertaalt de stoornis zich in lichamelijke klachten, waar geen fysieke aanleiding voor is. Je leert hoe deze stoornissen ontstaan en hoe ze worden behandeld.

Persoonlijkheidsstoornissen
In de persoonlijkheid van mensen kan veel mis gaan. Je maakt kennis met de verschillende stoornissen die in een persoonlijkheid kunnen optreden.

Seksuele stoornissen
Seksuele stoornissen hebben een grote impact op mogelijke slachtoffers, maar ook de persoon zelf lijdt onder zijn stoornis. Je leert meer over het ontstaan, het ziektebeeld en de behandeling van deze stoornissen.

Psychotische stoornissen
Psychotische stoornissen hebben te maken met ideeën die niet waar zijn. Je leert meer over verschillende stoornissen als paranoia en schizofrenie.

Waanstoornissen
Waanstoornissen vormen een aparte tak van de psychotische stoornissen. De waanideeën zijn meer realistisch en daardoor moeilijker te herkennen, bijvoorbeeld hypochondrie, grootheidswaan of een stemmingsstoornis.

Exogene stoornissen
Een exogene stoornis treedt op bij een zware schok of een traumatische gebeurtenis. Hierdoor kun je bijvoorbeeld in een depressie terecht komen. Je leert hoe een exogene stoornis ontstaat en hoe deze wordt behandeld. 

Misbruik
Het effect van misbruik is groot. Soms zelfs zo groot, dat het slachtoffer zich afhankelijk gaat voelen van de dader. Je leert hoe dit effect ontstaat en hoe het wordt doorbroken.

Suïcidaliteit en crisisinterventie
Soms moet je direct reageren op een situatie, bijvoorbeeld wanneer iemand op het punt staat zelfmoord te plegen. Je leert hoe dit soort situaties worden aangepakt.

Noodgevallen
Naast crisisinterventie zijn er ook andere noodgevallen waar je direct op moet reageren. Je leert hoe je met dit soort situaties om kunt gaan. 

Kinder- en jeugdpsychiatrie
Kinderen en tieners zijn nog volop in ontwikkeling. Ook psychisch. Daarom vragen jongeren een aparte aanpak binnen de psychiatrie. Je leert de verschillende behandelmethoden die worden toegepast op kinderen en jongeren.

Psychofarmacotherapie
Soms wordt therapie gekoppeld aan het gebruik van medicijnen zoals antidepressiva. Je leert hoe deze samenwerking tussen de psychiatrie en de farmaceutische wereld tot stand komt, en wat de voordelen hiervan zijn.

Wetgeving
Tenslotte kijk je naar de wetgeving op het gebied van psychiatrie. Je leert welke regels van toepassing zijn op het stellen van een diagnose en het behandelen van een patiënt.


>> Meer info