Vind een opleiding

#1 - MsSQL Server - Solidne Podstawy - Udemy

Doelgroep: Beginner
Duur: 25 colleges - 1,5 uur
Richtprijs: € 12,99
Taal: Engels
Aanbieder: Udemy

>> proefles

● W kursie kładę nacisk na skupienie się w 100% na nauce, dlatego lekcje to skondensowana wiedza i przydatne grafiki obrazujące rozwiązywanie problemów dosłownie krok po kroku.

● Do lekcji dołączone są gotowe skrypty SQL zawierające dokładne komentarze, żeby bez problemu zrozumieć wszystkie bloki kodu, są także opisane moje spostrzeżenia oraz uwagi.

● Wiedza w kursie jest poukładana, obszerna oraz kompletna – dlatego z moimi lekcjami sobie poradzisz.


UWAGA! Bardzo ważne jest, aby wszystkie lekcje były robione po kolei. Kolejne lekcje korzystają z obiektów, które kreowane są w lekcjach poprzednich.


ZAKRES NAUKI:

1. Wstęp, rodzaje popularnych systemów baz danych

✔️ Poznasz najpopularniejsze systemy baz danych.

2. Relacyjna baza danych

✔️ Poznasz jakie są rodzaje (modele) baz danych.

✔️ Dowiesz się co to są relacyjne bazy danych.

3. Rodzaje języków: SQL, T-SQL

✔️ Dowiesz się jakie są rodzaje języków programowania baz danych.

✔️ Zapoznasz się z definicjami języków SQL oraz T-SQL.

4. Edycje Ms SQL SERVER

✔️ Dowiesz się jakie są edycje Microsoft SQL Server.

✔️ Poznasz podstawowe różnice między edycjami Microsoft SQL Server .

5. Instalacja Ms SQL SERVER

✔️ Dowiesz się jaką wersję SQL Server możesz zainstalować na Swoim systemie operacyjnym.

✔️ Poznasz cały proces instalacji SQL Server.

6. Środowisko programistyczne SSMS (SQL Server Management Studio)

✔️ Dowiesz się jak uruchomić środowisko serwerowe SQL Server.

✔️ Zapoznasz się z głównymi obszarami (elementami) interfejsu SSMS.

7. Znaczenie skrótów: DDL, DML, DCL, DQL, TCL

✔️ Poznasz grupy języka zapytań SQL.

✔️ Dowiesz się co oznacza każda z grup, które powszechnie występują jako skróty: DDL, DML, DCL, DQL, TCL.

8. Typy danych

✔️ Poznasz wszystkie typy danych obsługiwanych przez SQL Server.

✔️ Nauczysz się prawidłowo używać podstawowych typów danych.

✔️ Dowiesz się w jaki sposób można formatować oraz rzutować typy danych.

9. Różnice między typami VARCHAR, NVARCHAR i CHAR

✔️ Nauczysz się prawidłowo korzystać ze znakowych typów danych.

✔️ Dowiesz się jakie są różnice między znakowymi typami danych.

✔️ Zrozumiesz kiedy i z którego znakowego typu danych należy skorzystać.

10. Tworzenie tabel (CREATE) i ich zmiana (ALTER)

✔️ Poznasz założenia dotyczące tworzenia tabel.

✔️ Nauczysz się tworzyć tabele.

✔️ Dowiesz się w jaki sposób dokonywać zmian struktur istniejących już tabel.

11. Automatyczna inkrementacja: IDENTITY

✔️ Poznasz dokładnie automatyczną inkrementację w SQL Server.

✔️ Nauczysz się prawidłowo wykorzystywać automatyczną inkrementację w SQL Server.

12. Podstawowa składnia zapytań: SELECT, FROM, TOP, TIES, DISTINCT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

✔️ Poznasz podstawową składnię implementowania kwerend (poleceń, zapytań).

✔️ Nauczysz się w jaki sposób korzystać z podstawowych opcji dotyczących pisania zapytań.

13. Niby oczywiste: SELECT 1/3 i znaczenie NULL

✔️ Zrozumiesz że z pozoru oczywiste działania mogą dać nieoczekiwane wyniki.

✔️ Dowiesz się, że w SQL Server jest więcej niż dwie wartości logiczne.

14. Operatory

✔️ Poznasz rodzaje operatorów w SQL Server.

✔️ Nauczysz się korzystać ze wszystkich rodzajów operatorów.

15. Klucze główne i obce

✔️ Dowiesz się co to są klucze główne i obce.

✔️ Zrozumiesz ich bardzo ważną istotę.

✔️ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

16. Normalizacja baz danych

✔️ Dowiesz się co to jest i na czym polega normalizacja baz danych.

✔️ Poznasz zalety i wady stosowania normalizacji.

✔️ Dowiesz się o postaciach normalnych.

17. Indeksy: CLUSTERED INDEX i NON-CLUSTERED INDEX

✔️ Dowiesz się co to są indeksy.

✔️ Poznasz zalety i wady indeksów.

✔️ Poznasz rodzaje indeksów.

✔️ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

18. Tabele tymczasowe (lokalne i globalne) oraz zmienne tabelaryczne

✔️ Dowiesz się co to są tabele tymczasowe lokalne i globalne.

✔️ Poznasz właściwości tych tabel oraz różnice między nimi.

✔️ Dowiesz się co to są zmienne tabelaryczne.

✔️ Poznasz właściwości zmiennych tabelarycznych.

19. Podstawowe operacje: INSERT, UPDATE, DELETE

✔️ Poznasz trzy podstawowe operacje na danych.

✔️ Zapoznasz się z implementacją operacji INSERT, UPDATE i DELETE.

20. Różnice między DELETE i TRUNCATE

✔️ Dowiesz się na czym polega DELETE i TRUNCATE.

✔️ Poznasz znaczące różnice między tymi poleceniami.

21. Transakcje cz.1: właściwości ACID

✔️ Dowiesz się co to są transakcje.

✔️ Poznasz ACID – właściwości transakcji.

✔️ Zapoznasz się z rodzajami awarii mogącymi mieć wpływ na transakcje.

22. Transakcje cz.2: TRAN, TRANSACTION

✔️ Nauczysz się definiować transakcje.

✔️ Dowiesz się o możliwościach kończenia transakcji.

✔️ Poznasz transakcje zagnieżdżone.

23. Współbieżność

✔️ Dowiesz się na czym polega współbieżność.

✔️ Nauczysz się jakie wiążą się problemy z współbieżnością.

✔️ Poznasz rodzaje blokad związanych z współbieżnością.

✔️ Zapoznasz się z poziomami izolacji.

✔️ Dowiesz się o sposobie obsługi blokad.

24. Operacje na zbiorach: UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT

✔️ Poznasz jakie są operacje na zbiorach.

✔️ Nauczysz się jakie są różnice między operacjami na zbiorach.

25. Typy złączeń tabel: JOIN (INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF, APPLY)

✔️ Dowiesz się co to są złączenia.

✔️ Poznasz rodzaje złączeń obsługiwanych w SQL Server.


>> Meer info